НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Трайни насаждения
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Трайни насаждения
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 964
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 324
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 640
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:27 учебни седмици
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А Обща задължителна професионална подготовка.
1 ЗБУТ
2 Трудово право.
3 Икономика.
4 Информационни технологии.
5 Чужд език.

Б Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Морфология на висшите покритосеменни растения.
2 Вегетативни фактори и тяхното регулиране в земеделието.
3 Хранене на растенията.
4 Плевели и борба с тях.
5 Икономически важни болести и неприятели по културните растения.

В Специфична професионална подготовка по специалност “Трайни насаждения”
1 Основни видове трайни насаждения. Запознаване с най - важните представители.
2 Обработка на почвата.Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио