НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Зеленчукопроизводство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Зеленчукопроизводство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 980
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 450
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 530
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:25 учебни седмици
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А Обща задължителна професионална подготовка
1 ЗБУТ
2 Компютърно обучение
3 Основи на пазарната икономика
4 Общи условия на трудово-правното законодателство
5 Езиково обучение
6 Бизнес комуникации

Б Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Значение икласификация на зеленчуковите култури
2 Агрохимия и агроклиматология
3 Агрометеорология
4 Агроекология и принципи на устойчивото земеделие
5 Аграрна икономика

В Специфична за специалност “Зеленчукопроизводство” задължителна професионална подготовкаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио