НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Свиневъдство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - ЖИВОТНОВЪД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Свиневъдство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 960
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 440
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 520
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:160 дни по 6 часа
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
Б. Задължителна професионална подготовка
Б.1. Обща професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Икономика
3. Предприемачество
Б.2. Отраслова професионална подготовка
1. Чужд език по професията
2. Техническо чертане
3. Трактори и автомобили
4. Безопасност на движението по пътищата
Б.3. Специфична професионална подготовка
1. Анатомия и физиология
2. Основи на животновъдството
3. Хранене и развъждане
4. Фуражопроизводство
5. Животновъдство
6. Основи на ветеринарната медицина
7. Хибридно свиневъдство
8. Технологии отглеждане
9. Болести по свинете
10. Експлоатация и ремонт на земеделска техника
11. Селскостопанска техника
12. УЧЕБНА ПРАКТИКА
12.1. Анатомия и физиология
12.2. Хранене и развъждане
12.3. Животновъдство
12.4. Фуражопроизводство
12.5. Трактори и автомобили
12.6. Селскостопанска техника
12.7. Експлоатация и ремонт на земеделска техника
12.8. Работа с машинно-тракторни агрегати
12.9. Хибридно свиневъдство
12.10. Технологии отглеждане
12.11 Болести по свинете
13. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКАЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио