НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Овцевъдство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - ЖИВОТНОВЪД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Овцевъдство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 980
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 450
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 530
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:25 учебни седмици
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Компютърно обучение
3. Основи на пазарната икономика
4. Общи условия на трудово-правното законодателство
5. Езиково обучение
6. Бизнес комуникации

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
1. Стопанско значение и биологични особености
2. Конституция и екстериор
3. Технологии за отглеждане на различни производствени категории овце
4. Агроекология и екологично производство на овцевъдна продукция
5. Аграрна икономика и инвестиционно проектиране на бизнес-проекти в овцевъдството

III. Специфична за специалност 6210502 "Овцевъдство" задължителна професионална подготовка
1. Стопанско значение на овцевъдството и биологически особености на вида
2. Класификация на породите в овцевъдството
3. Породна структура и продуктивните направления
4. Развъждане на овцете
5. Контрол на продуктивните признаци.Бонитировка
6. Селекция и репродукция. Случен план в овцевъдството.
7. Хранене на овцете
8. Получаване, транспорт и съхранение на готовата продукция
9. Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност
10. Мениджмънт на овцевъдна фермаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио