НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Говедовъдство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - ЖИВОТНОВЪД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Говедовъдство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 980
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 450
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 530
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:25 учебни седмици
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Компютърно обучение
3. Основи на пазарната икономика
4. Общи условия на трудово-правното законодателство
5. Езиково обучение
6. Бизнес комуникации

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
1. Стопанско значение и биологични особености
2. Конституция и екстериор на говедата
3. Технологии за отглеждане на различни производствени категории говеда
4. Агроекология и основни зоохигиенни и зооветеринарни изисквания
5. Аграрна икономика и инвестиционно проектиране в млечното говедовъдство

III. Специфична за специалност 6210501 "Говедовъдство" задължителна професионална подготовка
1. Стопанско значение на говедовъдството
2. Породи говеда и производствени направления
3. Контрол на продуктивните признаци
4. Селекция и репродукция
5. Хранене на различни производствени категории
6. Механизация и автоматизация на производствените процеси.Системи за доене
7. Съхранение на готовата продукция
8. Организация на ветеринарно-профилактичната и лечебната дейност
9. Мениджмънт на говедовъдната фермаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио