НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Специалности
ЦПО ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ притежава лиценз за извършване на професионално обучение по следните специалности и професии.


Професионално направление
Професия
Специалност
Степен на професионална квалификация
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Портиер - пиколо Хотелиерство първа


Камериер Хотелиерство първа


Сервитьор - барман Обслужване на заведения за обществено хранене втора


Готвач Производство на кулинарни изделия и напитки втора


Администратор в хотелиерството Организация на обслужването в хотелиерството трета


Ресторантьор 1.Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета
2.Кетеринг трета


Хотелиер Организация на хотелиерството трета
Пътувания, туризъм и свободно време Аниматор Туристическа анимация трета


Екскурзовод Екскурзоводство трета


Организатор на туристическата агентска дейност 1.Организация на туризма и свободното време трета
2. Селски туризъм трета
Секретарски и административни офис дейности Офис- секретар Административно обслужване втора
Хранителни технологии Хлебар - сладкар 1.Производство на хляб и хлебни изделия втора
2. Производство на сладкарски изделия втора
Растениевъдство и животновъдство Техник - растениевъд 1.Зеленчукопроизводство трета
2. Трайни насаждения трета


Техник - животновъд 1.Говедовъдство трета
2. Овцевъдство трета
3. Свиневъдство трета
4. Пчеларство и бубарство трета


Фермер 1.Земеделец втора
2. Производител на селскостопанска продукция трета
Градинарство (паркове и градини) Озеленител 1.Цветарство втора
2.Парково строителство и озеленяване втора
Горско стопанство Лесовъд Горско стопанство втора


Работник в горското стопанство 1.Лесокултурни дейности първа
2.Дърводобив първа
Фризьорски и козметични услуги Фризьор Фризьорство втора


Козметик Козметика втораЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио