НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Обслужване на заведения за обществено хранене
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ СЕРВИТЬОР - БАРМАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ: Хотелиерство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 696
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 332
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 364
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 6 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършен клас от средно образование или средно образование, МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ: 16 години

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Задължителна професионална подготовка
А.1 Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Трудово - правно законодателство
3 Икономика.
4 Комуникации в трудовата дейност
5. Компютърно обучение

А2. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Хигиена на хранене и хранително законодателство
2 Професионална етика и туристическо поведение
3 Основи на туризма
4 Счетоводство и очетност в туризма
5 Отчетност на фирмата
6 Чужд език по професията

А3. Специфична професионална подготовка
1 Материалознание на хранителните продукти
2 Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
3. Технология на кулинарната продукция
4. Микробиология
5. Сервиране и барманство
6. Сомелиерство
7. Производствена практика

Б. Избираема професионална подготовка
1. Мотивация, предприемачество и комуникативни уменияЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио