НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Кетеринг
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ РЕСТОРАНТЬОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Кетеринг
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 960
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 344
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 616
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 8 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършено средно образование

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Икономика и трудово право
3 Мотивация и работа в екип
4 Бизнес комуникации
5.Компютърна грамотност

Б. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 English language for restaurant workers
2 Основи на туризма
3 Хигиена на храненето и хранително законодателство
4 Счетоводство и отчетност в туризма
5 Информационни технологии в туризма
6 Професионална етика и туристическо поведение

В. Специфична професионална подготовка
1 Материалознание на хранителните продукти
2 Технологично обзавеждане за кетеринг
3 Технология на кулинарната продукция за кетеринг
4 Сервиране и барманство
5 Организация на обслужването при кетерингово събитие
6 Сомелиерство (изкуството да се дегустира, сервира и съхранява вино)
7 Производствена практикаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио