НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Хотелиерство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ПОРТИЕР - ПИКОЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА А
СПЕЦИАЛНОСТ: Хотелиерство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 300
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 136
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 164
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 3 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършен шести клас, МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ: 16 години

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Задължителна професионална подготовка
А.1 Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Трудово - правно законодателство
3 Икономика.
4 Комуникации в трудовата дейност

А2. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Хигиена на хранене и хранително законодателство
2 Професионална етика и туристическо поведение
3 Отчетни документи в хотелиерството
4 Информационни технологии и работа с компютър
5 Чужд език по професията
6 Основи на туризма

А3. Специфична професионална подготовка
1 Машини и съоръжения в хотелиерството
2 Охранителни процедури
3. Посрещане и настаняване на гости в хотела
4. Производствена практика

Б. Избираема професионална подготовка
1. Мотивация и комуникативност


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио