НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Цветарство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ОЗЕЛЕНИТЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ:Цветарство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 662
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 222
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 440
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:86 дни
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ НАПРОФЕСИЯТА: 4 часа
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА: 2 дни по 6 часа

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО
А. Обща задължителна професионална подготовка
А – 1 Адаптация и мотивация за обучение и последващо търсене на работа
А – 2 Въведение в производството на декоративни растения
А – 3 Основни характеристики.
Цветни видове. Размножаване. Засаждане.
Б. Отраслова задължителна професионална подготовка
Б - 1 Производствени стопанства за декоративни храсти, цветя и тревисти растения.
Б – 2 Размножаване на декоративните храсти, цветята и тревистите растения.
Б – 3 Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения.
Б – 4 Отглеждане на декоративни храсти, цветя и тревисти растения на открито.
Б – 5 Охрана на труда и пожарна безопасност
Г. Производствена практика
Д. Избираема професионална подготовка
Д. 1 Чужд език по специалността
Д. 2 Работа с персонален компютърЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио