НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Административно обслужване
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ОФИС - СЕКРЕТАР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ: Административно обслужване
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 204
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 456
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
A Задължителна професионална подготовка
I. Обща задължителна професионална подготовка
1 Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда
2 Трудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес
3 Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество
4 Делово общуване, организация на работното време и работното място
5 Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет - ресурси
6 Чуждоезикова комуникация и професионална терминология

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
7 Икономика
8 Основи на правото
9 Предприятие
10 Банково дело

III. Специфична задължителна професионална подготовка
11 Делова документация
12 Работа с архив
13 Фирмена култура
14 Работа с офис - техника
15 Организация на времето
16 Езикова култура
17 Производствена практика

Б. Избираема професионална подготовкаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио