НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Обучения по мярка 111
Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от Програмата за развитие на селските райони
По Мярка 111 от програмата се предоставя помощ за обучения чрез курсове и информационни дейности в областта на земеделието и горите. Мярката е насочена и към повишаване на квалификацията на земеделските производители и собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Обучението за фермерите е абсолютно безплатно.

Европейски алианс по образование ООД гр.Самоков е лицензиран център за обучение и квалификация на кадри в областта на земеделието и туризма.
От 04 Юли 2011г. стартират обучения по мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони на следните теми:

Дългосрочни курсове - 150 учебни часа (19 работни дни):
1. Добри практики в картофопроизводството;

Краткосрочни курсове - 30 учебни часа (5 работни дни):
1. Растителнозащитни практики в картофопроизводството;
2. Съвременни схеми и методи в семепроизводството на картофите;
3. Агромаркетинг;
4. Управление на земеделското стопанство;
5. Проблеми на опазване на околната среда в земеделието.Замърсяване на водите от нитрати, почвена ерозия, биоразнообразие и др.;
6. Законодателство и маркетинг в горското стопанство;
7. Устойчиво управление на горското стопанство;
8. Биологично отглеждане на лекарствени растения - билки;

- Безплатно за:
Регистрирани земеделски производители
Собственици и ползватели на гори
- Мястото на провеждане: к.к.Боровец, хотел "Самоков"****
- Нощувките и храната по време на обучението се финансират от ЕЗФРСР. Гостите на хотела ползват безплатно басейн и паркинг.
- Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение, съгласно изискванията на Наредба 23/14.07.2008г. на МЗХ.

За допълнителна информация и подаване на заявления за включване в обученията:
Адрес:2010 Боровец, хотел "Самоков", офис 208
тел.: 0750 32602, факс: 075032621, моб. 0887 488338
e-mail:eualians@abv.bg, website:eualliance-bg.com


За повече информация посетете сайта на Държавен фонд Земеделие.


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио