НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Козметика
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ КОЗМЕТИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ: Козметика
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 237
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 423
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно-неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:

A Задължителна професионална подготовка
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труд.
2. Комуникативни умения в трудовата дейност. Професионална етика
3. Трудово право
4. Основи на пазарната икономика
5. Работа с персонален компютър.
6. Чужд език по професията.

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
7. Материалознание.
8. Организация на работното място.
9. Хигиена и неотложна медицинска помощ.

III. Специфична задължителна професионална подготовка
10. Технология на специалността – козметика.
11. Производствена практика.

Б. Избираема професионална подготовка
Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио