НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Ключови компетентности
ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ предлага обучения по следните ключови компетентности:

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 – Общуване на чужди езици
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна
Хорариум на обучението: 303 учебни часа
Модули: HEADWAY Level 1, 2, 3 по 100 учебни часа

НЕМСКИ ЕЗИК
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна
Хорариум на обучението: 360 учебни часа
Модули: TANGRAM Aktuell 1, 2 , 3 по 120 учебни часа

РУСКИ ЕЗИК
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна
Хорариум на обучението: 360 учебни часа
Молули:ПОГОВОРИМ Модуль 1, 2, 3 по 120 учебни часа

Максималният брой участници в една група е 8 лица. Това се налага поради необходимостта да се обърне нужното внимание на всеки обучаем от преподавателя.
ЦПО към „Европейски алианс по образование”ООД работи с висококвалифицирани специалисти с богат педагогически опит и преподавателски умения.


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио