НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Производство на сладкарски изделия
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ХЛЕБАР - СЛАДКАР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на сладкарски изделия
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 204
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 456
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 5 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
A Задължителна професионална подготовка
I. Обща задължителна професионална подготовка
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Комуникативни умения в трудовата дейност
3 Трудово право
4 Икономика и отчетност
5 Работа с персонален компютър

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
6 Чужд език по професията
7 Техническо чертане и машинознание
8 Хигиена на храните и хранително законодателство

III. Специфична задължителна професионална подготовка
9 Суровини и материали за производство на сладкарски изделия
10 Технология на специалността
11 Машини и съоръжения
12 Процеси и апарати в хранително – вкусовата промишленост
13 Микробиология
14 Приложна декорация
15 Производствена практика

Б. Избираема професионална подготовкаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио