НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Производство на кулинарни изделия и напитки
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ГОТВАЧ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ: Производство на кулинарни изделия и напитки
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 688
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 308
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 380
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 6 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършен шести клас, МИНИМАЛНА ВЪЗРАСТ: 16 години

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Задължителна професионална подготовка
А.1 Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Трудово - правно законодателство
3 Икономика.
4 Комуникации в трудовата дейност
5.Компютърно обучение

А2. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Хигиена на хранене и хранително законодателство
2 Професионална етика и туристическо поведение
3 Отчетни документи в хотелиерството
4 Информационни технологии и работа с компютър
5 Чужд език по професията

А3. Специфична професионална подготовка
1 Материалознание на хранителните продукти
2 Технологично обзавеждане на ЗХР
3 Технология на кулинарната продукция
4 Микробиология
5 Сервиране
6 Производствена практика

Б. Избираема професионална подготовка
1. Мотивация и комуникативностЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио