НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Производител на селскостопанска продукция
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ:Производител на селскостопанска продукция
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 971
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 465
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 506
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:една година
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Икономика

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
1. Растениевъдство с поливно земеделие
2. Основи на животновъдството
3. Селскостопански технологии
4. Агроекология
5. Аграрна икономика
6.Чужд език по професията

III. Специфична задължителна професионална подготовка
1. Полевъдвтво
2. Овощарство
3. Лозарство
4. Ягодоплодни култури
5. Зеленчукови култури
6. Говедовъдство и биволовъдство
7. Овцевъдство и козевъдство
8. Свиневъдство
9. Птицевъдство
10. Управление на земеделската ферма
IV. Свободно избираема подготовка
1. Трудово и осигурително право.Организация на трудовия процес
2. Комуникативни умения, мотивация
3. Компютърна грамотностЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио