НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Земеделец
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б
СПЕЦИАЛНОСТ:Земеделец
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 660
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 320
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 340
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:6 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, съботно - неделна, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ И ПРЕДМЕТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
I. Обща задължителна професионална подготовка
1. Здравословни и безопасни условия на труда
2. Компютърно обучение
3. Основи на пазарната икономика
4. Общи условия на трудово-правното законодателство
5. Езиково обучение
6. Бизнес комуникации

II. Отраслова задължителна професионална подготовка
1. Растениевъдство с поливно земеделие
2. Основи на животновъдството
3. Селскостопански технологии
4. Агроекология
5. Аграрна икономика

III. Специфична за специалност 6210601 "Земеделец" задължителна професионална подготовка
1. Полевъдвтво
2. Овощарство
3. Лозарство
4. Ягодоплодни култури
5. Зеленчукови култури
6. Говедовъдство и биволовъдство
7. Овцевъдство и козевъдство
8. Свиневъдство
9. Птицевъдство
10. Управление на земеделската ферма


Европейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио