НАЧАЛО ЗА ЦПО
ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИ ГАЛЕРИЯ
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Екскурзоводство
УЧЕБЕН ПЛАН ПО ПРОФЕСИЯ ЕКСКУРЗОВОД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Е
СПЕЦИАЛНОСТ: Екскурзоводство
ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ: 960
ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ: 416
ЧАСОВЕ ПО ПРАКТИКА: 544
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 8 месеца
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ: дневна, вечерна,задочна, идивидуална, самостоятелна и дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ: завършено средно образование

Учебният план е разработен на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:
А. Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Икономика и трудово право
3 Мотивация и работа в екип
4 Компютърна грамотност
5.Бизнес комуникации

Б. Отраслова задължителна професионална подготовка.
1 Чужд език по професията
2 Основи на туризма
3 Счетоводство и отчетност в туризма
4 Професионална етика и делово общуване
5 Информационни технологии в туризма

В. Специфична професионална подготовка
1 География на туризма
2 История на материалната и духовна култура в българските земи
3 Социален бит и етнография
4 Организация и функциониране на кухнята и ресторанта
5 Технология на хотелиерското обслужване
6 Технология и организация на екскурзоводското обслужване
7 Охранителни мерки и безопасност
8 Туристическо бюро и транспорт
9 Туристическа анимация
10 Производствена практикаЕвропейски Алианс по Образование © 2011
Уеб Дизайн: ПроСтудио